Sopro Bauchemie GmbH

Špeciálne malty

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
DEK 872

DEK 872

DrainageEstrichKorn

Zrnitý poter Sopro DrainageEstrichKorn (veľkosť zrna 1,5 – 3,2 mm) vytvára v spojení so živicou Sopro BauHarz  maltu zo syntetickej živice pre drenáže triedy akosti SR-C20-F6 podľa normy DIN EN 13 813.


Klebespachtel

Klebespachtel

Hydraulická, živicou tvrdená hotová malta na lepenie a plnenie polystyrénových izolačných dosiek. 


KMT 402

KMT 402

KlinkerMörtel mit Trass

Šedá, hydraulická malta na režné murivo s pravým trasom podľa noriem ÖNORM EN 998-2, M 5, na súčasné murovanie a tmelenie zvonivkových tehál


PlanBlockMörtel weiß

PlanBlockMörtel weiß

Biela, hydraulická malta na vytváranie tenkého lôžka podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 10, na vytváranie muriva zo silno sajúcich pórobetónových tvárnic a prvkov (napr. Ytong®, Hebel®).


TKM 887

TKM 887

TrassKalkMörtel

Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS II, WO, murovacia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 3, malta na reštaurovanie, špeciálne na sanáciu starých budov.

 


TZM 870

TZM 870

TrassZementMörtel

Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšetkým v oblasti pivníc a soklov;