Sopro Bauchemie GmbH

Potery, pojivá a stavebné živice

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
BH 869

BH 869

BauHarz

Dvojzložková stavebná živica na epoxidovej báze.


BSO 762

BSO 762

Schalöl

Separačný prostriedok betónu bez rozpúšťadiel na nasiakavé, nenasiakavé a hladké druhy debnenia pre výrobu pohľadového betónu, hladkých a štruktúrovaných stien a podlahové doskové prvky.   


DM 763

DM 763

Dichtungsmittel

Tekutá prísada bez obsahu chloridov pre výrobu na mieste zmiešaných cementových a vápenno-cementových zmesí mált a omietok pre vyššiu hydroizoláciu a lepšiu spracovateľnosť. Pre zvýšenie odolnosti malty voči pôsobeniu vody.


EE 771

EE 771

EpoxiMörtel

Pigmentovaná, rýchlotvrdnúca, dvojzložková, reakčno živicová malta na báze epoxidovej živice bez obsahu riedidla.


EEK 871

EEK 871

EpoxiEstrichKorn

Sopro EpoxiEstrichKorn s odstupňovanou krivkou zrnitosti v rozsahu veľkosti zŕn 0,063 – 4,0 mm vytvára v spojení s živicou Sopro BauHarz rýchlo tuhnúcu maltu so syntetickou živicou s rýchlou zrelosťou na prechod akostnej triedy SR-C25-F7.


ERS 961

ERS 961

EstrichRanddämmStreifen

Samolepiaca okrajová manžeta z nehnijúcej polyuretánovej peny s uzatvorenými bunkami, kašírovaná vlákninou. Jednoduché a bezpečné spracovanie.


GZ 190

GZ 190

GrauZement

Vysoko kvalitný šedý portlandský cement triedy CEM II A-S 52,5 N pre betónovanie rôzneho druhu, ako aj pre vytvorenie omietok a malty.


MFS 761

MFS 761

Mörtel-Frostschutz

Tekutá maltová prímes bez obsahu chloridov pre zníženie bodu mrazu zámesovej vody a urýchlenie hydratácie mált a omietok.


MÖ 772

MÖ 772

Mischöl

Prevzdušňovacia prímes bez chloridov pre výrobu na mieste zmiešaných plastových, ľahko spracovateľných omietok a murovaných mált, betónov a poterov.


Rapidur<sup>&reg;</sup>  S1

Rapidur® S1

PolystyrolSchnellBinder

Hydraulické veľmi rýchlo tuhnúce špeciálne pojivo s kryštalickým viazaním vody na vytváranie vyrovnávacích násypov pod potery ako izolácia proti teplu a hluku.


Rapidur<sup>&reg;</sup>  S5

Rapidur® S5

PolystyrolSchnellBinder

Hydraulické veľmi rýchlo tuhnúce špeciálne pojivo s kryštalickým viazaním vody na vytváranie vyrovnávacích násypov pod potery ako izolácia proti teplu a hluku.


Rapidur<sup>&reg;</sup> B1

Rapidur® B1

SchnellEstrichBinder

Špeciálne pojivo zušľachtené disperziou pre výrobu rýchlotvrdnúcich, vysokopevnostných cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby.


Rapidur<sup>&reg;</sup> B5

Rapidur® B5

SchnellEstrichBinder

Špeciálne pojivo zušľachtené disperziou pre obzvlášť hospodárnu výrobu rýchlotvrdnúcich, vysokopevnostných cementových poterov s možnosťou skorej pokládky dlažby.


Rapidur<sup>&reg;</sup> EB 5

Rapidur® EB 5

EstrichBeschleuniger

Aktívny práškový koncentrát pre vytvorenie rýchlych poterov so skorou zrelosťou pre pokladanie.


Rapidur<sup>&reg;</sup> FE

Rapidur® FE

FließEstrich

Polymérmi modifikovaná suchá zmes pripravená k priamemu použitiu na výrobu rýchlo schnúcich stierok pre rýchlu inštaláciu podlahy.


Rapidur<sup>&reg;</sup> M1

Rapidur® M1

SchnellEstrichMörtel

Suchá hotová namiešaná zmes zušľachtená disperziou, pre výrobu rýchlotvrdnúcich a s možnosťou skorej pokládky dlažby cementových poterov.


Rapidur<sup>&reg;</sup> M5

Rapidur® M5

SchnellEstrichMörtel

Suchá hotová zmes zušľachtená syntetickou živicou na mimoriadne ekonomické vytváranie rýchlo tuhnúcich cementových poterov s včasnou zrelosťou na prechod.


SOLID Estrichglasfaser

SOLID Estrichglasfaser

E sklené vlákna s dĺžkou vlákna 6 mm z nekonečného filamentu s 2.400 tex pre vylepšenie poterov odbúraním pnutia vo fáze tuhnutia a minimalizovanie rizika trhlín pri skorom zmrštení.


SoproDur<sup>&reg;</sup> HF-L

SoproDur® HF-L

EpoxiLack hochfest

Dvojzložkový ochranný náter z epoxidovej živice na báze špeciálneho, pigmentovaného stavebno živicového systému.


TRB 421

TRB 421

TrassBinder

Cementové, špeciálne spojivo s obsahom trasu pre výrobu hrubovrstvovej a pokládkovej malty.


WZ 100

WZ 100

WeissZement

Vysoko kvalitný biely portlandský cement triedy CEM I 52,5 R pre betónovanie rôzneho druhu, ako aj pre vytvorenie omietok a malty.